Biz

icon-kisi
Serdar Erener
Kurucu Ortak
icon-kisi
Mehmet Demiray
Kurucu Ortak

Reklamcı

Boğaziçi Ünv., Tarih Lisansı

Pazarlama İletişimi Uzmanı

30+ Yıl deneyim

Y&R CEO

Kültür kodlarını, iletişim şifresine dönüştürmek

Sosyolog

Bilkent, Siyaset Bilimi Master
Odtü Sosyoloji Bölümü

İçgörü uzmanı

15+ Yıl deneyim

Finans, Otomotiv, Konut, Enerji

Gerçek tüketici içgörülerine ulaşmak

icon-kisi
Erkut Erkut
Yönetim Kurulu Üyesi
icon-kisi
Murat Akdağ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Danışmanı

Boğaziçi Ünv., Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi
Iowa Uni.,MBA

Strateji
CRM, Müşteri Sadakati
İş Geliştirme

20+ Yıl deneyim

Vodafone Bireysel Pazarlama Başkanı
Turkcell İş Geliştirme Başkanı
Ketchup Global Yönetici Ortak

Konuya özel sürdürülebilir iş çözümleri üretmek
Kurumsal itfaiyeci

Pazarlama Profesyoneli

Galatasaray Lisesi - Boğaziçi Ünviversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisansı

Pazarlama Yöneticisi

20+ Yıl deneyim

Gillette, P&G, CarrefourSA, Migros, Markafoni

Müşteri içgörüsünü çizgi dışı marka fikirlerine çevirir

icon-kisi
Berfu Ayaksız
Yönetim Kurulu Üyesi
icon-kisi
Aykan erdemir
Etnografi Direktörü

Pazarlama İletişimi Profesyoneli

İstanbul Ünv., İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisansı

Müşteri İlişkileri ve Proje Yönetimi Pazarlama, İş Geliştirme

17 Yıl deneyim

Pazarlama Müdürü, Müşteri İlişkileri Direktörü Doğuş Holding, Manajans JWT, Garanti Bankası, Yargıcı

Marka ve müşteri arasında kurulan iletişimin her aşamasında doğruları bulmak

Doç. Dr. Antropolog

Harvard Ünv., Sosyal Antropoloji Doktora
Bilkent Ünv., Uluslararası İlişkiler Lisansı

Antropoloji Uzmanı

20+ Yıl deneyim

Öğretim Görevlisi, Milletvekili, Moderatör

Antropoloji bilgisini iş stratejilerine taşımak

icon-kisi
Duygu Yakın
Projektif Yöntem Direktörü
icon-kisi
Çiğdem Koşe
Dilbilimi Direktörü

Uzm. Dr. Klinik Psikolog

ODTÜ, Klinik Psikoloji Doktorası
ODTÜ, Psikoloji lisansı

Dilbilimi Uzmanı

12+ Yıl deneyim

Öğretim Görevlisi, Terapist, IK danışmanı

Duygu ve motivasyon çözümlemeleri

Uzm. Dr. Klinik Psikolog

ODTÜ, Klinik Psikoloji Master
Hacettepe Ünv. Psikoloji Lisansı

Projektif Uygulama Uzmanı

12+ Yıl deneyim

Öğretim Görevlisi, Terapist, Eğitmen

Psikolojiyi pazar araştırmasına uyarlamak

İnançlarımız

Bilimsel Strateji
Scientific Strategy
Uygulanabilir Sonuçlar
Actionable Result
Sürekli Yenilik
Constant Innovation
Yakın İşbirliği
Close Partnership
Çok Çalışmak
SPerfect Execution

Şirketler en basit tanımıyla sistemlerin ve insanların bir araya gelmesiyle oluşur. Özünde sistemler de insanlar tarafından tasarlandığı için en büyük değerin insanı anlamak olduğuna inanıyoruz.

Virtua olarak insanı derinlemesine anlamak için antropoloji biliminden yararlanıyoruz. Antropoloji bilfiil araştırdığı kişi, kurum veya olayın aktif bir katılımcısı olmaya ve sürece katılarak derinlemesine anlamaya dayanır. Antropoloji bilimi sosyal bilimlerin en bilimselidir ve sistematik olarak insan davranışını inceler. Virtua tüm çalışmalarını bilimsel metodların ışığında geliştirir ve iş stratejisini bu bilimsel metotları kullanarak oluşturur.

icon-alinti “İnsan deneyimini bütünleşik ve sahip olduğu tüm zenginliğiyle bilimsel olarak açıklayan yegane bilim dalı antropolojidir.”
Wilhelm Dilthey – Alman Tarih Bilimci

Bilginin ancak ilham verdiğinde ve uygulamaya geçirilebilir olduğunda değer yaratacağına inanıyoruz.

Virtua bilginin gücüne inanır ancak bu bilginin hayata geçirilmesinin bilginin en az kendisi kadar önemli olduğunu bilir. Bilginin hayata geçirilmesinde bilginin içeriği kadar, şirket yetkinlikleri de kritiktir. Virtua olarak tüm çözümlerimizde şirket yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak hizmet veriyoruz. Büyük sonuçlara ancak şirket yetkinliklerine uygun, ilham veren ve hayata geçirilebilir bilgi ışığında ulaşılabileceğine inanıyoruz.

icon-alinti “Strateji ne kadar güçlü olursa olsun, sonuçlar olmadan anlamsızdır.”
Winston Churchill –Birleşik Krallık Eski Başbakanı

Ancak her zaman öğrenerek ve güncel kalarak fırsatları görebileceğimize, yenilikçi ve yaratıcı kalabileceğimize inanıyoruz.

Virtua olarak teknolojik ve sosyal olarak hızlı değişen bir çevrede iş yapış biçiminin de hep güncel kalması gerektiğine inanıyoruz. Güncel kalmak her an yenilenen bir bakış açısı ile fırsatları görmemizi sağlıyor. Virtua olarak hep dinamik kalarak sürekli öğrenmeye ve gelişime inanıyoruz.

icon-alinti “İnovasyon kimin lider kimin takip eden olacağını belirler.”
Steve Jobs

Ancak müşterilerimizin işini kendi işimiz olarak gördüğümüz zaman başarımızın kalıcı olacağına inanıyoruz.

Virtua olarak büyük başarılara müşterilerimizle yakın çalışarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Müşterimizin hedeflerini kendi hedefimiz gibi kabul etmeye ve bu hedefe ulaşma yolunda birlikte çalışmaya; yakın işbirliğine inanıyoruz.

icon-alinti “Müşterinin beklentilerinin ötesine geçmenin ilk yolu ihtiyaçlarını anlamaktır”
Roy H. Williams – Pazarlama Danışmanı ve Bestseller Yazar

İlhamın kaynağının çok çalışmak olduğuna inanıyoruz.

Virtua olarak en iyi stratejilerin etkili çalışarak ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bir projenin başarıya ulaşması için titiz bir tasarım aşaması kadar, yoğun ve etkin bir uygulama sürecinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Mükemmelliğin ancak uygulama aşamasındaki yoğun çaba ve emekle sağlanabileceğine inanıyoruz.

icon-alinti “Sadece bir tane büyüme stratejisi vardır: Sıkı Çalışmak”
William Hague – Britanyalı Politikacı

Değerlerimiz
SMART

Specific / Net Specific / Net Virtua fırsat odaklı basit çözümler sunar.
Measurable / Ölçülebilir Specific / Net Bilimseldir, araştırmaya dayalı çalışır.
Achievable / Ulaşılabilir Specific / Net Terzi işi, firmanın yetkinliklerine uygun, hayata geçirilebilir sonuçlar üretir.
Relevant / Harekete Geçiren Specific / Net Harekete geçiren etkin çözümler üretir.
Tangible / Somut Specific / Net Sonuç odaklıdır, ara duraklara değil, nihai sonuca odaklanır.
up