Hakkımızda

Teknolojinin yaygınlaşması ve bireyin gücünün yükselişiyle şirketlerle tüketiciler arasındaki ilişki biçimi dramatik şekilde değişiyor. Tek taraflı, ulaşılamayan, otoriter ve dikey iş yapış biçimi yerini yatay, çift taraflı, duygulara duyarlı ve katılımcı olmaya bırakıyor. Güçlü bir şirket ve marka olmanın ilk ve en önemli koşulu olan “güveni” yaratmanın yolu, artık çok daha fazla “insan odaklı” olmaktan geçiyor.

hakkimizda-ucgen1

En değerli iş modelleri ve en değerli markalar gücünü insan temelli olmaktan alıyor. Tüketicilerin kalbini ve aklını kazanmak için neden rakiplerden üstün olduğunu veya ne kadar üretim gücü olduğunu anlatmak değil, “sen benim hayatımın merkezindesin” deneyimini yaşatmak esas hale geliyor. Virtua olarak bunu sadece tüketiciye sunulacak bir vaad olarak değil, şirket içinde ve dışında her türlü tüketici deneyiminde hissettirmenin gücüne inanıyoruz.

İnsanı ve tüketicisini derinlemesine anlayan bir şirket, kendi organizasyonunu güçlendirmekle kalmıyor, kendisiyle benzer işi yapan şirketlerden ayrışıyor, tüketicisinin de kalbini ve aklını kazanıyor. Virtua olarak sürdürülebilir ve karlı, sağlıklı büyüyen bir şirket olma yolunda bu unsurların birlikte bir bütün olarak çalışması gerektiğine inanıyoruz.

hakkimizda-ucgen1

Bu nedenle Virtua Danışmanlık olarak, antropoloji biliminden yararlanarak insanı merkeze alan iş çözümlerimizle, şirketinizi, içinde bulunduğu rekabet ortamını ve tüketicilerinizi bütün olarak ele alıyoruz. Pazarlama ve marka danışmanlığı hizmetleriyle hayata geçirilebilir iş stratejisi hizmetleri sunuyoruz. Rekabetçi bir iş ortamında şirketinizi, karlılık ve sürdürülebilirlik için en temel unsura, insanı anlamaya tekrar odaklıyoruz.

hakkimizda-yazi
Virtua antropolojik bakış açısıyla hizmet verdiği şirketlere büyüme ve karlılık getiren iş stratejileri geliştirir.
up