Virtuous Triangle

Virtua danışmanlık bir projeye başlamadan önce esaslı bir tespitin, başlangıç noktasını iyi tanımlamanın gücüne inanır. Bu başlangıç noktasının belirlenmesi için “Virtuous Triangle” yöntemi kullanılır.triangle


“Virtuous Triangle” bir iş-marka fırsatının veya gelişim alanını oluşabileceği tüm noktaları gözden geçiren, bütüncül bir gözlemleme (Holistic audit) yöntemidir. Virtuous Triangle ile kurum içi, tüketici ve pazar durumu incelenir. Bu durum teşhisiyle fırsatın veya gelişim alanının özellikle tüketiciyle mi, kurumla mı yoksa pazarla mı ilişkili olduğu tespit edilir ve buna uygun bir stratejik çalışma geliştirilir.

Teşhis yapıldıktan sonra şirket içindeki mevcut araştırmalar ve raporlar gözden geçirilerek gerekiyorsa ek araştırma ihtiyaçları belirlenir. Bu araştırmaların ve şirketten gelen brief sonrasında stratejik çalışma için yöntem belirlenir ve sektörel öngörüler ışığında proje planı yapılır.

Virtua Consult Corporate Roots

Şirketin iç süreçleri ve birimlerinin arasındaki ilişkiler incelenerek şirket, tüketici ve büyüme odaklı hale getirilir.

3A Corporate Root Models

Virtua Consult Market Roots

Şirketin rekabetteki pozisyonu ve pazardaki durumu incelenerek pazarlama stratejisi geliştirilir.

3D Market Root Models

Virtua Consult Consumer Roots

Markanın tüketicileri incelenerek, tüketici ihtiyaçları detaylandırılır ve tüketiciyi merkeze alan marka stratejisi oluşturulur.

3C Consumer Roots Models

up